Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

a Adresa:
Rudé armády 251 
43547 Brandov

Telefon:
476 113 027
724 800 302

E-mail:
oubrandov@volny.cz

Starosta:
Jiří Mooz

 

Poskytování informací, příjem a podání zde ke stažení

 

Úřední hodiny pro veřejnost
Pondělí: 8.00 - 11.30, 12.30-16.30
Středa: 8.00 - 11.30, 12.30-16.30
   
   
   
Ostatní údaje:
Obec Brandov je ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Litvínov

Obec Brandov je ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Litvínov

 

Statistické údaje:
ZUJ:
Počet částí:
Katastrální výměra:
Počet obyvatel:


Kanalizace (ČOV):
Plynofikace:
Policie:
Pošta:
Škola:
Vodovod:
Zdravotnické zařízení:
567078
1
1130 ha
252Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano 
Geo informace:

Mapa ČR - poloha obce Brandov

 

Nadmořská výška:
Souřadnice WGS 84:

N 50° 38.233'
E 13° 23.100'

 

Povinně zveřejňované informace

 Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1.Oficiální název

 Obec Brandov

2.Důvod a způsob založení

Obec Brandov (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena dne ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

 

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Obec Brandov má volené Zastupitelstvo obce, starostu a místostarostu.  Zastupitelstvo  obce zřizuje výbory finanční a kontrolní. www.brandov.cz

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Brandov

Rudé armády 251

435 47 Brandov

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Brandov

Rudé armády 251

435 47 Brandov

 

4.3 Úřední hodiny

Pondělí  8:00 – 11:30, 12:30 – 16:30

Středa    8:00 – 11:30, 12:30 – 16:30

 

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: 476 113 027  gsm: 724 800 302

 

4.5 Adresa internetové stránky

www.brandov.cz

 

4.6 Elektronická adresa podatelny

oubrandov@volny.cz

 

ID datové schránky:  qpiawxt

 

5. Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., Litvínov

číslo účtu: 4623-491/0100

 

6. IČO: 00265837

 

7. DIČ: neplátce

 

8. Rozpočet: viz. povinně zveřejňované finanční dokumenty na úřední desce http://www.brandov.cz

 

9. Žádosti o informace: přijímá obecní úřad v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.

 

10. Prostřednictvím podatelny obecního úřadu, nebo elektronické podatelny.

 

11. Formuláře:

Formuláře ke stažení najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR, nebo na úřadě.

 

12. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů, nebo jejich vzorů, naleznete především na stránkách portálu veřejné správy České republiky Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz.

O informace pro řešení životních situací můžete požádat na místním úřadě osobně, nebo elektronicky.

Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami a zprávami pro občany, zveřejněnými na úřední desce .

 

13. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy jsou zveřejněny na úřední desce www.brandov.cz